Câu chuyện về thần Thành Hoàng đình Phú Nhuận

Không biết từ ngày xưa, thuở nọ nào đó, đình làng Phú Nhuận thờ Maha Cẩn làm thần Thành hoàng. Vị thần này được các thế hệ dân làng sùng tín đến nỗi năm Tự Đức ngũ niên (1852), triều đình đã cấp một sắc thần “Bổn cảnh Thành Hoàng” như nhiều đình làng khác mà dân chúng cứ một mực xác tín rằng đạo sắc đó là vua cấp cho Maha Cẩn.

Huỳnh Ngọc Trảng

Continue reading