Chiên ngập dầu, ngấm nhiều hay ít dầu?

Các món như gà xối mỡ, chả giò chiên, tôm chiên lăn bột, cá chiên xù,…đều phải chiên ngập dầu,  ngập nhiều ngập ít cũng thế. Chiên ngập dầu thì đồ ăn ngấm nhiều dầu hơn? Điều này chưa chắc đúng.

Vũ Thế Thành

Continue reading