Làng chài lưới An Nam

Khi tàu nổ máy và rời bến, chúng tôi rời cái góc nhỏ yên lặng trên boong tàu để trở về buồng nghỉ ngơi. Tuy nhiên, giấc ngủ không đến dễ dàng. Trước khi thay áo quần, tôi mất gần tiếng đồng hồ săn đuổi mấy con muỗi.

Gabrielle M. Vassal, Nguyễn Nam Huân dịch

Continue reading