Thuốc lá, thuốc lào 

Những người nghiện thuốc lá như tôi rất thích về Việt Nam vì còn được tự do hút thuốc khắp mọi nơi mà không bị kỳ thị phiền phức như ở Âu Châu, ở Mỹ, hay ở Hương Cảng, v.v… 

Đông Phong Nguyễn Tấn Hưng 

Continue reading