Luận về màu của thịt

Màu đỏ của thịt là do chất myoglobin, một loại protein có lõi sắt. Chất myoglobin cũng giống như hemoglobin tạo ra màu đỏ cho máu vậy. Cả hai chất này chất đều có công dụng vận chuyển oxy.

Vũ Thế Thành

Continue reading