Tầm soát ung thư bằng một lần xét nghiệm: Những câu hỏi còn bỏ ngỏ

Một trong những lĩnh vực thú vị của nghiên cứu phòng chống ung thư là phát triển các xét nghiệm không xâm lấn có khả năng xác định dễ dàng và chính xác xem một người có bị ung thư giai đoạn sớm hay không và ở cơ quan nào.

Pham Nguyên Quý

Continue reading