Trời Đại dương thương nhớ ớt

Trong tờ khai nhập cư vào Úc bên châu Đại Dương của một ông bạn đồng nghiệp có đánh dấu check vào ô đại khái hỏi có mang thực phẩm theo không? Vì ông bạn có mang theo mấy trái ớt. Không khai sao được khi bước xuống phi trường đã thấy treo đầy những tấm bảng mang dòng chữ: “Declare or beware!” Và, ớt nằm trong bảng cấm mang vào Úc nên cuối cùng mấy trái ớt của ông bạn đồng nghiệp phải ngậm ngùi chia tay với người chủ của chúng và nằm lại nơi bàn hải quan Úc.

Ngữ Yên

Continue reading