Khô cá

Bắt cá có mùa, phơi khô ăn dần là chuyện cả ngàn năm nay. Bên Tây xông khói, bên mình phơi khô. Cả hai cách bảo quản này đều rút bớt nước trong cá, trong thịt, và đôi khi còn được xài … “combined” với nhau.

Vũ Thế Thành

Continue reading