BÀI 1. Hình luật Việt Nam qua các chặng đường lịch sử

Đây là bài đầu tiên trong sách, viết về nội dung lịch sử hình luật Việt Nam. Công bằng mà nói, đây là bài tốt nhất trong Xã hội Việt Nam thời Lê-Nguyễn (XHVNTLN) với phần viết về thời Lê đầy đặn hơn hẳn các bài sau.

Tô Như

Continue reading