Ký ức về Nhà Thờ Cha Tam

Nhà thờ mang tên chính thức là Saint Francis Xavier nhưng người dân vẫn quen gọi là Nhà thờ Cha Tam. Cũng vì tên gọi dân gian này làm nhiều người ngoại đạo lầm pho tượng Đức Cha dưới nóc giáo đường là Cha Tam. Pho tượng đó là Thánh Francis Xavier. Cha Tam là người thừa hành xây dựng giáo đường và quản mục.

Trang Nguyên

Continue reading