Có ai còn nhớ nước mắm tĩn không?

Nước mắm tĩn Sài Gòn đó! – Sài Gòn làm gì có hãng làm nước mắm, bỏ đi Tám! Sài Gòn bán nước mắm thì có, anh bạn quê Bà Rịa cười khẩy. Nhớ Sài Gòn phát cuồng, rồi bạ thứ gì cũng quơ vào Sài Gòn.

Vũ Thế Thành

Continue reading