Cải lương trong thời Pháp thuộc

Theo ông Trần Văn Khải, hai tiếng “Cải Lương” có nghĩa là “Sửa đổi cho tốt hơn”. Từ xưa ở Việt Nam không có lối diễn tuồng nào khác hơn là Hát Chèo hay Hát Tuồng (ở Bắc Phần) và Hát Bội (ở Trung và Nam Phần)…

Phan Thượng Hải

Continue reading