Thực phẩm gluten free, xu hướng thời thượng?

Thực phẩm gluten free là thực phẩm không chứa gluten, dành cho những người có vấn đề tiêu hóa với gluten. Khoảng chục năm trở lại đây, gluten-free lại nổi lên như một thực phẩm lành mạnh. Điều này hàm ý thực phẩm có gluten có gì đó “không lành mạnh”.

Vũ Thế Thành

Continue reading