Sài  Gòn đâu cần nhập tịch

Đã nhiều lần tôi ước mình sinh ra đâu đó ở miền quê, có sông suối, núi đồi, vườn cây hoa lá…, để lâu lâu về quê lại có những “đêm buồn tỉnh lẻ”, quay lại Sài Gòn có chuyện kể làm quà, ra cái điều lãng mạn.…

Vũ Thế Thành

Continue reading