‘Nghĩa trang san hô’ của Việt Nam tại Vịnh Nha Trang

Các nhà khoa học cho biết chỉ 1% san hô của Việt Nam ở trạng thái khỏe mạnh trong khi phần còn lại phải đối mặt với nhiều mối đe dọa đối với sự sống còn. Các nhà hoạt động địa phương đang dẫn đầu các nỗ lực bảo tồn ngay cả khi khí hậu thay đổi, các hoạt động của con người tiếp tục gây ra hiện tượng tẩy trắng và phân hủy san hô.

Sen Nguyen

Continue reading