Còn chốn để về, về đi

Tôi bỗng dưng trở thành nơi xả stress của những người bạn già về mẹ họ. Stress buồn có, stress vui có. Stress buồn nhiều hơn stress vui.  Stress vui, hàm ý khoe mình còn mẹ, lăng xăng lo cho mẹ thế này, thế nọ. Còn stress buồn, tôi lặng lẽ nghe.

Vũ Thế Thành

Continue reading