Hơi mẹ bên dòng sữa

Tôi không được may mắn bú sữa mẹ suốt hai năm đầu đời như khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Sáu tháng sau khi sanh, mẹ tôi trải qua một cuộc giải phẫu lớn, dùng trụ sinh nhiều, không còn sữa. Hồi đó chưa có ngân hàng sữa mẹ cho những em bé thiếu may mắn, mà tôi lại không chịu bú rình.

Vũ Thế Thành

Continue reading