Tôm khô: Sao cứ phải là Rạch Gốc, Cà Mau?

Rạch Gốc là con rạch nhỏ từ xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, chạy ra biển ở mũi Cà Mau. Rạch Gốc xưa nay nổi tiếng với con ba khía ngon nhất nước nhờ ăn trái mắm đen vốn chỉ mọc hai bên con rạch này. Nay Rạch Gốc đã thành thị trấn cửa biển phồn thịnh với hàng chục cơ sở sản xuất tôm khô và là địa phương duy nhất của Việt Nam đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ nhản hiệu tập thể “Tôm Khô Rạch Gốc”. Tôm khô vùng biển nào cũng có tại sao dân sành điệu cứ phải đòi Rạch Gốc?

Lê Đại Anh Kiệt

Continue reading