Thủ Đức năm xưa

Năm 1868 sau khi Pháp chiếm xong Gia Định, tên gọi Thủ Đức mới xuất hiện do tách huyện An Ngãi thuộc tỉnh Biên Hoà (thành lập từ năm 1831) dưới thời Minh Mạng, thành một khu độc lập sát nhập vào tỉnh Gia Định, mang tên khu thanh tra Thủ Đức. Năm 1911, Thủ Đức chính thức thành quận khi chính quyền thuộc địa chia đơn vị hành chánh tỉnh Gia Định thành bốn quận: Thủ Đức, Hóc Môn, Gò Vấp và Nhà Bè.

Trang Nguyên

Continue reading