Chung Sự Vụ 

Trong Vài Ngày Làm Việc ở Chung Sự Vụ, Trung úy Lan, chỉ huy trưởng Đại Đội Chung Sự, mỗi sáng đi một vòng thăm các trung đội và tiểu đội, các phòng và ban. Ở khắp nơi, nhất là trong khu Nhà Xác, người cựu giáo sư Việt Văn, đương kim chỉ huy trưởng Đại đội, phát cho các quân nhân thuộc cấp dầu Nhị Thiên Đường.

Nguyên Sa

Continue reading