Quá trình xây dựng nhân vật Tôn Ngô Không

Trước bản Tây Du Ký phát hành từ đời Minh đang phổ biến hiện nay, còn có Tây Du Ký đời Nguyên và Tây Du Ký đời Tống… Ngô Thừa Ân không chắc là tác giả của Tây Du Ký…

Nakano Miyoko (Nguyễn Nam Trân biên dịch và chú thích)

Continue reading