Cháo huyết Sài Gòn – một tấm lòng son

Những năm đầu thế kỷ 20, khi cháo lòng đong đưa trên quang gánh Việt tần tảo đường lớn hẻm nhỏ Sài Gòn thì cháo huyết lặng lẽ nép mình trên những xe đẩy của các chú Ba Tàu với chiếc nồi lớn nghi ngút khói.

Minh Lê

Continue reading