Văn nghệ đứng đường

Một nhà làm báo tuyên bố : “Tôi không dám dùng lối diễn tả bằng văn nghệ nữa, vì văn nghệ là một thứ đại xa xí phẩm rất khó tìm khách“.  Ông ấy nói đúng theo tình trạng ở… nước khác. 

Bình Nguyên Lộc

Continue reading