Các vua Hùng có thực không?

Hùng Vương là một nhân vật xét kỹ không có thực. Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Hùng Vương đều không hề tồn tại trên cõi đời này. Ngay danh xưng Hùng Vương cũng không hiện thực khi tới thời Chiến Quốc mới ra đời chữ Vương.

Nguyễn Gia Việt

Continue reading