Khi bún sứa đứng lên

Không, bún sứa chưa đứng lên mà sứa đang đứng lên – vừa cung cấp món ăn không gây béo phì cho con người, vừa chống lại con người một cách ngẫu nhiên, vì chúng không có não, vô ý thức.

Ngữ Yên

Continue reading