Tiếng rao hàng

Vẫn biết rằng, người buôn bán ở bất cứ nơi đâu cũng thường cất tiếng rao nhưng chắc chắn không nơi nào tiếng rao phong phú và đa dạng như ở Sài Gòn, thành phố đón bao nhiêu bước chân đến lập nghiệp cũng là đón bấy nhiêu âm quê trong khúc rao hàng.

Sài Gòn xưa

Continue reading