Ăn vả nhớ Eva

Cây vả được nói đến nhiều lần trong Kinh Thánh. Ấn tượng nhất là chiếc lá vả dùng làm mảnh monokini trên thân bà Eva trong tranh của nhiều họa sĩ phương Tây. Vả là thứ trái mà dân Huế vỗ ngực bình bịch xưng tụng là trái riêng của Huế…

Ngữ Yên

Continue reading