Huyền thoại hạt chia, nỗi buồn hạt é

An toàn thực phẩm Hạt chia và hạt é trông giống nhau, nhưng số phận khác nhau. Hạt chia được marketing tôn vinh là siêu thực phẩm, được quảng cáo tràn lan trên mạng. Hạt é sống đời lặng lẽ.

Vũ Thế Thành

Continue reading