Tắm tiên và tiên tắm

Gần đây, ngoài Hà Nội, trong Sài Gòn, nổi lên phong trào ” tắm tiên “. Chiều chiều mấy ông rủ nhau ra bãi sông bơi lội bì bõm. Trần truồng thoải mái. Dư luận lập tức vào cuộc, xì xào phê bình.

Nguyễn Dư

Continue reading