Nhà văn Lê Xuyên những ngày cuối đời

Gần 10 giờ đêm 2-3-2004, chị Lê Xuyên điện thoại cho tôi báo tin anh Lê Xuyên vừa mất lúc 9 giờ 20, tức là cách đó nửa giờ. Lời chị kèm theo rất chân tình: – Tôi gọi cho anh trước khi gọi cho nhà đòn.

Văn Quang

Continue reading