Phiêu bồng với xốt

Chuyến phiêu lưu của tôi vào thế giới xốt bắt đầu ở món xốt hào (oyster sauce) mà người Việt thường gọi theo người Tàu là dầu hào từ nguyên văn là ‘hào du’. ‘Du’ tiếng Hán-Việt là dầu, ‘hào’ là con hàu.

Ngữ Yên

Continue reading