Lục xì, lục sở và… lục sờ

Văn học dân gian có bài thơ vịnh thành phố Hà Nội thời kì mới bị Pháp chiếm đóng:

Ba bên hàng phố, thấy xôn xao,/ Trở dậy mà xem những thế nào?/ Lục sở, trò bày trong rạp tối/ Tam tài, cờ cắm ngọn thành cao /Giầy tàu thẳng gót, Ngô đi bãi/ Quần lĩnh phơi trôn, đĩ rửa hào/ Nhuộm, vện, khoang, vằn, vô số chó/ Ra tuồng đắc ý, chạy nhôn nhao. (1)(2)

Nguyễn Dư

Continue reading