Nhà sư Jung-kwang: một họa sĩ độc đáo

Ông là một nhà sư dị thường, và cũng là một họa sĩ dị thường. Giới văn nghệ sĩ Hàn Quốc gọi Jung-kwang – cũng được phiên âm theo cách đọc là Junggwang (1935–2003) – vì kiểu cách dị thường, là một nhà sư khùng, hay nhà sư điên.

Nguyên Giác

Continue reading