Đức Thầy đi vắng

Người sáng lập Phật giáo Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ rất lanh lợi và đa tài, ông vừa là lãnh tụ tôn giáo vừa là lãnh tụ chánh trị.

Nguyễn Gia Việt

Giai đoạn 1945-1947 ở Nam Kỳ cực kỳ phức tạp, khi đó sự xung đột Pháp, Nhựt Bổn và sự trỗi dậy của Việt Minh cùng sự kiên quyết không thỏa hiệp của người Nam Kỳ.

Việt Minh và Hoà Hảo có nhiều xích mích.

Tại Sài Gòn đêm 9/9/1945 Quốc Gia Tự Vệ Cuộc của Việt Minh đã bao vây trụ sở Phật giáo Hòa Hảo ở số 8 đường Sohier, góc đường Miche (Phùng Khắc Khoan ), để bắt Đức Huỳnh Phú Sổ nhưng không bắt được Đức Thầy.

Và đêm 16 tháng 4, năm 1947 Đức Huỳnh đã mất tích sau khi đi phó hội với Việt Minh.

Chỉ biết ngày 16/4/1947, sau khi tham dự Hội nghị ở Ba Răng tại làng An Phong, khoảng 26 cây số Tây Bắc Long Xuyên, Đức Huỳnh bị bắt giữ.

Một tài liệu nói rằng:

  • Bốn ngày sau, 20/4, người sáng lập đạo Hoà Hảo bị sát hại. (Có tác giả cho là 25/4/1947).
  • Có tin họ đã cắt thi hài thành ba mảnh, chôn tại ba nơi khác nhau để Đức Thầy không thể tái sanh.

Từ đó về sau tin tức mờ mịt,không ai biết rõ.

Có cuốn sách in nội bộ ở Hà Nội ghi là “ta” đã xử tử Đức Huỳnh Phú Sổ 22/12/1947:

“… Do tội ác của chúng, Huỳnh Phú Sổ đã bị ta bắt và xử tử ngày 22 tháng 12 năm 1947 tại Long Xuyên”.

Nhưng tài liệu này đi quá xa ngày mất tích, tới tháng 12 trong khi sử Hoà Hảo ghi là trong tháng 4.

Huynh Phu So

Tín đồ Hoà Hảo chọn ngày 25/2 âm lịch làm lễ

Ít lâu ta cũng trở về
Khuyên cùng bổn đạo chớ hề lãng xao
Trì lòng chớ có núng nao,
Từ đây nhơn vật mòn hao lần lần
Mấy lời nhắn lại ân cần,
Bổn đạo xa gần nghĩ cạn mới hay.

Nguyễn Gia Việt , 2 tháng 4, 2019


Nguồn: https://www.facebook.com/conduongthienly/posts/794806477557454

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.