Cha, con và biển

Đứa con gái nhỏ đang một minh đi đọc theo bờ biển để lượm những vỏ sò. Đứa con gái lớn ngồi bên cạnh người cha trên một tảng đá lớn cùng nhìn buổi chiều đang xuống dần trong tiếng sóng biển rì rào, lúc xa, lúc gần theo cơn gió chiều thổi lại từ phương Nam.

Lê Uyên Phương

Continue reading