Giai thoại Chú Hỏa – từ người lượm ve chai trở thành “ông vua nhà đất” Sài Gòn xưa

Người Sài Gòn vẫn truyền miệng nhau câu tục ngữ “Đi tàu Chú Hỷ, ở nhà Chú Hỏa”. Chú Hỷ – “vua tàu thủy” ở miền Nam, còn Chú Hỏa là “vua nhà đất”. Chú Hỏa còn là một trong những người giàu có nhất miền Nam Việt Nam và là một người có tấm lòng hướng ra cộng đồng.

Trung Anh

Continue reading