Một thời đại học

Mươi năm trước có dịp đi qua chốn cũ thì vật đổi sao dời (Hương Lộ 14 nay là đường Lũy Bán Bích), không còn thấy nhà máy đâu nữa. Diện tích khu đất khá lớn, ngay mặt tiền là miếng mồi hấp dẫn nhiều con cá mập nuốt chửng lâu rồi. Đã bốn mươi mốt năm, nhưng những kỷ niệm vui vẫn còn nguyên đó, nhóm năm người chúng tôi mỗi người một ngã.

Nguyễn Đắc Thịnh

Continue reading