Cây đàn và bài thơ của Mẹ

Đầu năm 1973, Nguyễn Xuân Tường, người bạn thân nhất của tôi, giới thiệu tôi đến ở trong nhà của người bà cô, cô ruột của mẹ cậu ấy, với lý do để dạy kèm cho các con của bà. Đáp lại, ông bà sẽ cho tôi ăn ở. Thực tế, tôi không kèm các em ngày nào vì các em tôi đều học giỏi và có thể tự lo lắng chuyện học hành.

Trần Trung Đạo

Continue reading