Trèn hay phèn là mắm hậu?

Khi tôi thăm dò trên Facebook mắm trèn với mắm phèn, thứ nào ngon hơn. Người dân Sài Gòn không mấy ai biết mắm phèn, chỉ biết mắm trèn. Mắm trèn hồi cuối tháng 4/2021, ở chợ Hồng Ngự, giá mắc nhất trong các loại mắm. 330.000 đồng/kg.

Ngữ Yên

Continue reading