Hà Nội – Còn một chút này

Cả Hà Nội thu nhỏ lại trong tôi vẻn vẹn có dăm ngày và một quãng phố nằm ẩn mình dưới bóng cây xanh. Thậm chí, tôi còn nhớ ra được cả làn gió sũng hơi nước đã quệt vào má tôi như thế nào, khi tôi bắc cái ghế đẩu, ngồi ở cửa nhà bác Kiên để nhìn lên phía trên đê, nơi có những cô hàng rong gánh đôi quang gánh đi lại trong im lặng. 

Bích Hiền

Continue reading