Nỗi niềm giữa đêm

LTS: Nỗi nhớ của cô bé thiểu năng về người cha đã suốt đời săn sóc cho cô. Đến khi ông lâm bệnh giai đoạn cuối, mới đem cô gởi cho mẹ. Những tiếng đàn piano nhớ thương cha giữa đêm đã khiến người mẹ biết mình có một đứa con gái…

Nguyễn Đại Hoàng

Continue reading