Trường ca chuối

Trong tất cả các loại trái cây hiện diện trong đời sống Việt thì chuối là thứ gần gũi nhứt và cũng được xài nhiều nhứt. Nguyên cây chuối, không chỉ trái mà cả lá, thân, hoa, củ đều cung cấp đồ ăn cho con người. Nói tới các món ăn từ chuối sẽ dài dằng dặc, nên tôi xin báo trước bài này sẽ là một “trường ca Chuối’.

Minh Lê

Continue reading