Ai là ‘Hai Cù Nèo’ đầu tiên trên thế giới?

Vào một buổi chiều tháng 11 năm 1872, tại một góc của Bảo tàng Anh, nhà Assyri học George Smith đang khom người trước một bảng chữ hình nêm cổ, ông đang từ từ giải mã các ký hiệu của nó.

Cody Cassidy

Continue reading