Tản mạn về cà phê Sài Gòn xưa

Còn một chiêu nữa là họ múc và cân cà phê trước mặt người mua nhưng đem vô máy xay ở phía trong khuất tầm mắt thì có trời mới biết họ giao cho mình loại cà phê nào. Vụ này họ giữ kín lắm.

Nguyễn Đắc Thịnh

Continue reading