Những con đường khu Tân Định

Nhà số 194-196, đường Trần Quang Khải, hồi hai thập niên 50-60 là nhà bảo sanh Ngô Liêng (Maternité Ngô Liêng, Sage femme d’état Ngô Liêng Chơn, tốt nghiệp Y khoa đại học Hà Nội). Sau là trường Tân Thạnh; nay là Trường đại học Kinh tế tp.HCM cơ sở D.

Nguyễn Đắc Thịnh

Continue reading