Ký ức về con đường Hai Bà Trưng, Tân Định

Nhắc đến hai chữ Tân Định thì những ai sinh ra, lớn lên hoặc đã từng sống tại đây đều cảm thấy phấn chấn, sẵn sàng mở lòng trao đổi dăm câu chuyện. Chỉ con đường Hai Bà Trưng cũng biết bao điều để kể. Bài viết này gợi nhớ đến các cửa hiệu đã tồn tại trước năm 1975 trên con đường Hai Bà Trưng

Nguyễn Đắc Thịnh

Continue reading