Bánh mì, món ăn đường phố rặt Việt

Người Việt đầu tiên được ăn bánh mì, chắc có lẽ cũng chỉ có ông Hoàng tử Nguyễn Phúc Cảnh, nếu ông chịu ăn, nhờ ông đến Pháp vào tháng 2.1787 trong chuyến đi cùng Giám mục Pigneau de Béhaine (Bá Đa Lộc) khởi hành từ Việt Nam gần cuối năm 1784.

Ngữ Yên (trích trong Sài Gòn bún bò không bản quyền, đã đăng trên Forbes)

Continue reading