Dòng sông miền Thượng, mi đang chảy đi đâu vậy?!

K’Nhal cùng đứa con khiêng chiếc xuồng lên khi không thể bơi tiếp. Anh và cậu con không có phép màu để ôm chiếc xuồng bay qua cái đập khổng lồ kia. Cái đập thủy điện đã ngăn dòng sông mẹ Dạ Dờng lại, kể từ ngày Thủy điện Đồng Nai 3 hình thành vào năm  năm trước. Một cái đập thôi nhưng đã chia cách thế giới tự nhiên trên một dòng sông và làm khác đi thế giới ấy…

Nguyễn Hàng Tình

Continue reading