Mắt phụng hoàng

Đậu phụng rất có duyên với bí đỏ, dường như đây là một cặp “duyên tiền định”, hai thứ vừa bùi vừa ngọt đi với nhau lại kết hợp hết sức hài hòa, cùng với cháo làm thành một món ngon và bổ, nhứt là cho con nít.

Minh Lê

Continue reading