Người tôi yêu là Bún

Người ta hay nói “chán cơm thèm phở”, tôi chán cơm chỉ thèm… bún. Nếu ví phở như cô gái lai tây, mũi cao da trắng, điệu đà và hơi kén chọn (chỉ bò hay gà thôi) thì bún như cô gái quê chơn chất hiền lành giản dị, “em ăn gì cũng ngon”. Yêu bún, tôi thấy bún có hai ưu điểm: dễ ăn và dễ tính. Ở đây người tôi yêu là bún tươi, làm ra ăn liền trong ngày thôi nha.

Minh Lê

Continue reading